आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश ।

मिति २०७५/११/०६ गते सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यू समक्ष माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूद्धारा आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो ।

वार्षिक प्रतिवेदनको संक्षिप्त 

आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक प्रतिवेदनको सार संक्षेप

Views: 236