आकस्मिक निरीक्षण तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नी प्रसाद खरेलज्यूको नेतृत्वमा मिति २०७५ माघ १३ गते आईतवार उपत्यका भित्रका मातहतका सरकारी वकील कार्यालयहरुको आकस्मिक निरीक्षण कार्य सम्पन्न भयो । निरीक्षणको क्रममा मुद्दाको कामकारवाही तथा संहिता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखा परेका समस्याहरुलाई सहजीकरण तथा समाधान गर्ने उद्देश्यले मिति २०७५ माघ १९ गते शनिवार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूको अध्यक्षतामा नायव महान्यायाधिवक्ताज्यूहरु, सहन्यायाधिवक्ताज्यूहरु, उपत्यकाका सरकारी वकीलहरु र अनुसन्धान अधिकृतज्यूहरुको उपस्थितिमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।