राजस्वसम्बन्धी विशिष्टीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम, मनोनयन सम्बन्धमा

[googlepdf url=”http://ag.gov.np/wp-content/uploads/2018/11/मनोनय-सम्बन्धमा.pdf” download=”Download” ]