विद्युतिय उपकरण, सामाग्री र सेवा खरिद सम्बन्धी बोलपत्र संशोधन गरिएको बारे ।

विद्युतिय उपकरण, सामाग्री र सेवा खरिद सम्बन्धी बोलपत्र संशोधन गरिएको बारे । यस बोलपत्र सम्बन्धी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको बेभसाइट www.bolpatra.gov.np/egp मा तल दिईएको IFB/RFP/EOI/PQ No. अनुसार विस्तृत विवरण हेर्न सकिन्छ । IFB/RFP/EOI/PQ No.: OATG/Gon/NCB/1/074-075 IFB/RFP/EOI/PQ No.: OATG/Gon/NCB/2/074-075

सूचना प्रविधि अभिमुखीकरण सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धमा ।

सूचना प्रविधि अभिमुखीकरण सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धमा ।

विद्युतिय उपकरण, सामाग्री र सेवा खरिद सम्बन्धी बोलपत्र ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७४/१२/०२ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित विद्युतिय उपकरण, सामाग्री र सेवा खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना ।