उपत्यका भित्रका शाखा अधिकृत कर्मचारीहरुका लागि सूचना प्रविधि सम्वन्धि दुई दिवसीय अभिमुखिकरण कार्यक्रमा धुलिखेलमा सम्पन्न ।

उपत्यका भित्रका शाखा अधिकृत कर्मचारीहरुका लागि सूचना प्रविधि सम्वन्धि दुई दिवसीय अभिमुखिकरण कार्यक्रमा धुलिखेलमा सम्पन्न ।

माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यूले पदभार ग्रहण गरे पश्चात महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सम्पादित कामहरु र आगामी कार्यक्रमको रुपरेखा ।

माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यू पद बहाली भएपछि भएका कामहरु ।

महान्यायाधिवक्ता र मुख्य न्यायाधिवक्ता बीचको अन्तरसम्बन्धका विषयमा राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न

महान्यायाधिवक्ता र मुख्य न्यायाधिवक्ता बीचको अन्तरसम्बन्धका विषयमा राष्ट्रिय कार्यशालाको सार संक्षेप ।

संस्थागत सुधार ई-एटर्नी कार्यक्रम अन्तरगत सरकारी वकील तथा राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको लागि सूचना प्रविधि सम्बन्धि तीन दिवसीय अभिमूखिकरण कार्यक्रम देशका विभिन्न स्थानमा सम्पन्न ।

संस्थागत सुधार ई-एटर्नी कार्यक्रम अन्तरगत सरकारी वकील तथा राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको लागि सूचना प्रविधि सम्बन्धि तीन दिवसीय अभिमूखिकरण कार्यक्रम देशका विभिन्न स्थानमा सम्पन्न । (1)

सरकारी वकिलहरुका लागि आयोजित मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम देशका विभिन्न स्थानमा सम्पन्न ।

सरकारी वकिलहरुका लागि आयोजित मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम देशका विभिन्न स्थानमा सम्पन्न : सूची सहित ।

अर्धन्यायिक निकाय एवं सरकारी मुद्दा सम्बन्धी एेन २०४९ को अनुसूची बाहिरका मुद्दाहरुको अनुुसन्धान गर्ने कार्यालयहरुको केन्द्रिय तहका पदाधिकारीहरुसँगको राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न ।

अर्धन्यायिक निकाय एवं सरकारी मुद्दा सम्बन्धी एेन २०४९ को अनुसूची बाहिरका मुद्दाहरुको अनुुसन्धान गर्ने कार्यालयहरुको केन्द्रिय तहका पदाधिकारीहरुसँगको राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न ।

सरकारी वकीलकाे केन्द्रीय बार्षिक कार्य समीक्षा तथा अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न ।

सरकारी वकीलकाे केन्द्रीय बार्षिक कार्य समीक्षा तथा अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न ।

मुलकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८ नं. को व्याख्या र प्रयोग सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलासबाट जारी आदेश ।

मुलकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८ नं. को व्याख्या र प्रयोग सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलासबाट जारी आदेश ।

कैलालीमा भएको बोक्सी घटना सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्ति ।

कैलालीमा भएको बोक्सी घटना सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्ति ।