महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा मिति २०७५/०६/१५ मा बसेको समन्वय समितिको बैठकको निर्णय ।

महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा बसेको समन्वय समितिको बैठकको निर्णय ।
[it_count]