महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा संहिता कार्यान्वयन सहजीकरण समिति ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ लगायतका नयाँ कानूनहरू २०७५ भाद्र १ गतेदिख लागू हुन गैरहेको सन्दर्भमा ती संहिताहरू कार्यान्वयनका क्रममा पर्ने समस्याहरूलाई तत्काल निकासा दिई संहिता कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नायव महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलको संयोजकत्वमा अपराध संहिता कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गिरएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७५ बैशाख ५ गते निर्णय बमोजिम गठित उक्त समिति समक्ष जिल्ला तथा उच्च सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकीलहरूले द्विविधा पर्न गएका विषयमा सम्पर्क गरी निकासा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

समिति

संयोजक नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल 01-4200804, 9841368364
सदस्य सहन्यायाधिवक्ता श्री नारायण प्रसाद पौडेल 01-4200806, 9841712884
सदस्य सहन्यायाधिवक्ता श्री गिता प्रसाद तिम्सिना 01-4200823, 9851007837
सदस्य उपन्यायाधिवक्ता श्री हरी प्रसाद रेग्मी 9847645847