माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यूले पदभार ग्रहण गरे पश्चात महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सम्पादित कामहरु र आगामी कार्यक्रमको रुपरेखा ।

माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यू पद बहाली भएपछि भएका कामहरु ।